top of page

Waarom [Re]building services ?

Voor wie is [Re]building services interessant?

Frank van Renesse:

In principe voor elke particulier of ondernemer die aan een (ver)bouwproject begint en zich realiseert dat hij of zij de kennis en/of tijd niet heeft om het (ver)bouwproces goed te begeleiden en te controleren. Veel mensen realiseren zich onvoldoende hoeveel stress een (ver)bouwtraject met zich meebrengt. De stress ontstaat meestal op het moment dat je tijdsdruk ervaart en als je het idee hebt dat je de situatie niet onder controle hebt. Tegen die mensen zeg ik, gun jezelf iemand die je tijdens dit proces ontzorgt en het gehele traject vakkundig begeleidt.

Hoe werkt [Re]building services

Frank van Renesse:

We kunnen het hele [ver]bouwtraject begeleiden. Dit betekent overleg met de betrokken partijen (architect, aannemer, uitvoerders). Aanvragen van offertes. Bewaken van de kosten, kwaliteit en de planning. Controle van de werkzaamheden. Rapportage en voortgangsoverleg met u als opdrachtgever.

Waarom [Re]building services ?

Frank van Renesse:

Gedurende de ruim 30 jaar ervaring binnen financiële dienstverlening heb ik geleerd dat goed plannen en kostenbewustzijn basiselementen zijn voor een succesvolle bedrijfsvoering. Dit geldt zeker ook voor de bouwsector. Te vaak heb ik van klanten en vrienden gehoord, dat hun (ver)bouwprojecten financieel en in tijd volledig uit de hand liepen. Deels door onvoldoende kennis van zaken of omdat ze er gewoonweg geen tijd hebben om het hele (ver)bouwproces op de voet te volgen. Ik dacht dat moet anders kunnen. Vandaar de start van [Re]building Services.

Voor wie is [Re]building services interessant?

Frank van Renesse:

In principe voor elke particulier of ondernemer die aan een (ver)bouwproject begint en zich realiseert dat hij of zij de kennis en/of tijd niet heeft om het (ver)bouwproces goed te begeleiden en te controleren. Veel mensen realiseren zich onvoldoende hoeveel stress een (ver)bouwtraject met zich meebrengt. De stress ontstaat meestal op het moment dat je tijdsdruk ervaart en als je het idee hebt dat je de situatie niet onder controle hebt. Tegen die mensen zeg ik, gun jezelf iemand die je tijdens dit proces ontzorgt en het gehele traject vakkundig begeleidt.

Hoe werkt [Re]building services

Frank van Renesse:

We kunnen het hele [ver]bouwtraject begeleiden. Dit betekent overleg met de betrokken partijen (architect, aannemer, uitvoerders). Aanvragen van offertes. Bewaken van de kosten, kwaliteit en de planning. Controle van de werkzaamheden. Rapportage en voortgangsoverleg met u als opdrachtgever.

Wij zijn eigenlijk uw controler van het hele bouwproces

 
Bij de [ver]bouw komen heel veel zaken aan de orde. Het vinden van de juiste vakmensen, het beheren van het kostenplaatje en de planning, kwaliteitscontrole, erop toezien dat gemaakte afspraken  ook daadwerkelijk worden nagekomen. Je moet er eigenlijk fulltime bovenop zitten. Hoe fijn is het als u dit aan [Re]building Services kunt overlaten. Een partij die aan uw kant staat, die uw belangen behartigd, die de taal van de bouwers spreekt, en zich niet met een kluitje in het riet laat sturen.

Overleg met Architect, aannemer en uitvoerders

Aanvragen offertes & bewaken van de budgetten

Controle op planning en kwaliteit

Hoe werkt [Re]building services

Rapportage & voortgangsoverleg met opdrachtgever 

De kosten

Wij werken op basis van een uurtarief. Na een vrijblijvend kennismakingsgesprek, waarin wij onze aanpak in kaart brengen, kunt u beslissen met ons in zee te gaan. Via een wekelijkse rapportage geven wij u inzicht in het aantal bestede uren voor de diverse werkzaamheden. Dit zorgt voor transparantie en u blijft goed op de hoogte van de voortgang van uw [ver]bouwproject.

Bel of mail ons voor een afspraak, het haalt een last van uw schouders af.

hartelijk dank voor uw interesse

bottom of page